En stor fråga för NGOs här är kampanjande för en kärnvapenkonvention. ICAN, IPPNWs ”International Campaign to Abolish Nuclear Weapons”, arbetar under slogan NWC – Nuclear Weapons Convention – Now We Can. Under eftermiddagen idag höll ICAN ett seminarium med Jody Williams, Nobels fredspristagare -97, Gunnar Westberg från Läkare mot kärnvapen, Douglas Rodhe från Middle Powers Initiative och Tim Wright, coordinator för ICAN.
Flera av världens länder som nu möts för att se över och förhandla om NPT hävdar, med kärnvapenstaterna och främst USA i spetsen, att tiden än inte är mogen för en konvention. Douglas Rohde svarade på detta med ett cyniskt: Allvarligt menat? Han förtydligade att kärnvapenländerna diskuterat nedrustning flera decennier nu och framförde: Kom inte och säg att det inte är dags än.
Talarna under seminariet påpekade att vi bör ta lärdom från kampanjandet för förbudet mot landminor. Även då var ett stort argument att tiden inte är mogen. Och även då talades det om att det handlar om vapen som behövs för säkerhet. Det var inte hållbara argument då och är det inte nu heller.
Under ICANs seminarium poängterades flera gånger NGOs roll för att få till stånd en kärnvapenkonvention. Flera av talarna ansåg att det är NGOs ansvar att påverka och trycka på. Och det ordentligt. Det kan vara enkelt att luta sig tillbaka och hålla tillgodo med nya START-avtalet. Men att vara nöjd med den blygsamma nedrustning som START handlar om är att som NGO ha alldeles för låga förväntningar och krav. Panelen framförde även att det faller på NGOs ansvar att se till att det går upp för alla att att kärnvapnens avskaffande är en politisk fråga som handlar om politisk vilja och inte en teknisk fråga samt att det är viktigt att flytta debatten från säkerhet till den mänskliga aspekten av kärnvapenhot. Tim Wright påpekade att något sådant som en ansvarsfull kärnvapenstat finns inte. Att ha kärnvapen är inte ansvarsfullt.
Många länder talar om visioner om en kärnvapenfri värld. Det är fina ord men tar oss inte så långt framåt. Vad som krävs är handling. Barack Obama har tidigare talat om en framtida kärnvapenfri värld som troligen inte kommer infinna sig i under hans livstid. Panelens budskap under eftermiddagens seminarium var mångt i mycket att vi inte kan vänta en livstid. Det är nu världen behöver bli kärnvapenfri och vi kan inte vänta på att den kärnvapenfria världen infinner sig. Det handlar om, precis som ICANs slogan, Now We Can.
Åsa Lindström, medlem i SLMK