Länkar

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Svenska FN-förbundet

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Lär om kärnvapen

En grundkurs på svenska om kärnvapenfrågan. Materialet är utvecklat av Svenska Läkare Mot Kärnvapen och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

http://laromkarnvapen.se/

Reaching Critical Will

Mycket informativ hemsida på engelska i regi av Women’s International League for Peace and Freedom.

http://www.reachingcriticalwill.org/ 

Utrikesdepartementet

Läs om hur regeringens och utrikesdepartementets arbete för nedrustning och icke-spridning.

http://www.regeringen.se/sb/d/12026

FN om NPT 2010

FN:s officiella hemsida om NPT-konferensen

http://www.un.org/en/conf/npt/2010/ 

”Blix-kommissionen”

En sammanfattning (PDF-fil) på svenska av den rapport som en av Hans Blix ledd internationell kommissionen lade fram för ett par år sedan.

http://www.wmdcommission.org/files/Svenska_sammanfattning.pdf

Världshorisonts faktablad om kärnvapen

FN-förbundets medlemstidning Världshorisont försökte för ett par år sedan i ett faktablad reda ut vad CD, NPT och mycket annat inom nedrustningssfären är för något. En pdf-fil av detta faktablad finns här:

http://www.fn.se/PageFiles/11254/Faktablad%20om%20karnvapen%20fran%20VHT.pdf 

Budkavlen för fred

Sedan november 2008 går en budkavel genom Sveriges kommuner för att sprida information och skapa folklig opinion för fred och kärnvapennedrustning.

http://www.budkavlen.se/