Under tisdagen avslutades ländernas allmänna presentationer i Main Committée 1 och arbetet med översynen av artikel 1, 2 och 6 påbörjades. Det var mycket tydligt att många icke-kärnvapen stater fann det frustrerande att nedrustningen av kärnvapen går så långsamt. Både Sydafrika och Irland påpekade att en minskning i antalet inte automatiskt innebär åtaganden att nedrusta. Att kärnvapenstater väljer att dra ner i antal kan bero på ekonomiska, strategiska eller säkerhetsskäl. Det går inte att bedöma en stats vilja till nedrustning enbart på antalet neddragningar utan man måste se till staternas totala agerande och åtaganden.

Det här är något som civila samhället upprepat otaliga gånger. Ett flertal NGO:s har jämfört kärnvapenstaters nedrustningsretorik med deras faktiska agerande och policys rörande kärnvapen. Exempelvis har Hans Kristensen från the Federation of American Scientists (FAS) noterat att det nya START avtalet mellan Ryssland och USA minskar de legala gränserna för utplacerade strategiska vapen, men det minskar inte det faktiska antalet. Avtalet tillåter USA och Ryssland att ha nästan lika många vapen utplacerade som under START från 2002. Ändå för USA och Ryssland fram nya START avtalet som ett bevis på deras nedrustningsvilja här under NPT.

Man måste se till staternas agerande och verkliga åtagande och man måste gå ett steg längre i arbetet med att minska kärnvapens och även konventionella vapens roll i säkerhetsstrategier. I väldigt många av panelerna jag lyssnat på så sammanfattar talarna att ”uppfattningen att kärnvapen skapar säkerhet måste ändras”. Det är emellertid aldrig någon som talar om strategier för att förändra synen på säkerhet. Att ändra från militär säkerhet till mänsklig säkerhet. De strategier som förs fram utgår fortfarande från en världsordning där avskräckning och militär styrka är norm.

Jonathan Granoff, Global Security Initiative, summerade ett seminarium om USAs nya kärnvapenpolicy med orden ”behind all the words, horror and the huge theft of money without reason, purpose or enemy. Nuclear weapons are unworthy of civilization.”

Petra Tötterman Andorff

Företag som stödjer kampen mot ett kärnfritt samhälle:
Värmepumpstockholm.nu
Trafikskolagöteborg.nu
Byggfukt
Trägolvstochkolm.se
Måleristockholm.se
Tryckeri-Stockholm.nu
Kyltransporter