Kommer precis ut från eftermiddagens seminarium om effekter av ett kärnvapenkrig sett ur medicinskt och miljöperspektiv, lett av John Loretz IPPNW. MD James N Yamazaki inledde med bilder och historier från ögonvittnen från Hiroshima och talade även om medicinska direkta och indirekta konsekvenser av katastrofen, det kanns alltid lika viktigt att påminnas om vad som hände för att ännu en gång motivera till vidare arbete for en kärnvapenfri värld. Professor Brian Toon följde efter honom och talade om vilka konsekvenser ett regionalt kärnvapenkrig skulle få globalt sett i form av sänkt temperatur, minskat regnfall i tropikerna och påverkan på ozonlagret. Ira Helfand talade vidare om miljöpåverkan och hälsoeffekter till följd av det vid ett kärnvapenkrig. Man räknar med att upp till 1 miljard människor skulle dö endast till följd av svält vid ett kärnvapenkrig pga förkortad odlingssäsong.

Därefter följde en diskussion med Steven Starr, associate member of the Nuclear Age Peace Foundation och PSR, om Nuclear Weapon Convention (NWC) och stödet for en sådan. NWC är tänkt att komplettera NPT, för att implementera kärnvapennedrustningen. Det finns en rad andra konventioner, så som konventionen mot kemiska och biologiska vapen som kan ses som modeller och inte minst en motivation for en kärnvapenkonvention. Starr, som för övrigt lämnade en länk till sin hemsida som kan vara intressant att besöka: www.nucleardarkness.org, avslutade sitt anförande med en uppmaning till oss alla ”Yes we can- Yes we must!”, se till att NWC kan bli verkliget. Peter Herby från Internationella rödakorskommittén (ICRC) var siste talare och pratade om det historiska perspektivet och om det statement som ICRC gjorde år 1996 som handlar om att det inte finns något tillfälle någonsin då kärnvapen kan användas i enlighet med krigets lagar.

Pa förmiddagen hölls en paneldebatt om kärnvapen i Europa, ledd av David Krieger INES. Dave Webb CND UK, Peter Becker IALANA Tyskland och Yves-Jean Gallus PAIX Frankrike satt i panelen. Webb inledde och talade om den nuvarande situationen i UK med utökad aktivitet i bombfabriker och förnyande av ubåtssystemet Trident. UK kan tyckas vara den kärnvapenstat som ligger närmast till då det gäller total nedrustning, men i den nära framtiden är det svårt att tro på något sådant. Dock pekade Webb på hoppet infor det stundande valet till parlamentet, då de Liberala har uttryckt att de vill röra sig framåt i nedrustningsfrågan. Becker talade om situationen i Tyskland och hade ett färskt exempel på ett rättsfall där en privatperson nu anklagar tyska staten for brott mot folkrätten i och med hysandet av amerikanska kärnvapen på tysk mark. Tyska parlamentet och befolkningen i övrigt tycks vara för att USA ska dra tillbaka sina vapen fran Tyskland, men så länge regeringen inte kommit till gemensam ståndpunkt har man inte kommit vidare i frågan. Gallus talade framförallt vad de som NGO gör for att bidra till nedrustning. De arbetar framforallt med att skapa opinion bland folket men också med Mayors for Peace. Ett stort bekymmer är den unga generationen som idag inte tycks ta kärnvapenfrågan på allvar. Avslutningsvis deklarerade Gallus att målet är att det inte ska finnas några kärnvapen kvar år 2020 och för att det ska bli verklighet måste alla mobiliseras for gemensam sak.

Maria Cederlund, läkarstudent och medlem i SLMK

Foto: Hiroshima 6 augusti 1945. UN Photo/Eluchi Matsumoto.