Jag sitter och lyssnar på Main committee 1, där NAM har pratat om att deras prioritet ligger i en värld utan kärnvapen. De uttryckte att nya START är ett steg i rätt riktning men att det internationella samfundet hade hoppats på mer. De underströk vikten av att utvecklandet av nya kärnvapen och att kärnvapnens roll i säkerhetsdoktriner inte nämnvärt har minskats sedan 2000 års översynskonferens strider mot NPT:s anda. Vad gäller kärnvapenprov trycker NAM på CTBT som ett steg på vägen mot kärnvapennedrustning och att det är av högsta vikt att avtalet träder i kraft snarast. Negativa säkerhetsgarantier bör dessutom vara bindande enligt NAM.

Schweiz som verkligen har visat framfötterna med att prata konvention fortsatte att visa vad det nukleära skåpet ska stå. De återbekräftade sina åsikter att en konvention eller något i stil med det ska finnas med i slutdokumentet. De pratade även om att de 13 stegen måste revideras och utvecklas. Schweiz fortsatte med att deklarera att alla kärnvapenstater måste avstå från att tillverka nya kärnvapen och att FMCT-förhandlingar måste komma igång i CD. Sist men inte minst ville de se att negativa säkerhetsgarantier bör hamna inom ett legalt bindande dokument.
Egypten talade å NAC:s (och därmed Sveriges) vägnar och tog rättmätig cred för för att 2000 års översynskonferens blev lyckad med antagandet av de 13 stegen. Ett krav på att de ska implementeras framhävdes dock. Ett steg som inte har implementerats är att kärnvapenstaterna skulle ha minskat kärnvapnens roll i säkerhetspolitiken, det har till och med talats om vikten av kärnvapen som försvar gentemot konventionella vapen. USA:s Nuclear Posture Review välkomnas därmed då deras doktriner har tagit detta viktiga steg, enligt NAC. NAC framhävde även vikten av att ett FMCT ska förhandlas fram i CD. NAC talar ganska allmänt men visar ändå tydligt att nedrustning är av högsta vikt och att det är viktigt att staterna tar sitt ansvar och tar reella steg i den riktningen.

Rysslands tal var inte särskilt spännande, de berättade mest vad de har gjort – främst med nya START tillsammans med USA och menar att alla andra länder bör ta samma steg. De hävdar fortfarande att en tredjedel av deras arsenal kommer att nedrustas medan experter hävdar att det bara är ungefär en tiondel. De framåtblickande orden var få men de ville åtminstone se att CTBT träder i kraft snart, att rymden ska hållas vapenfritt. De ville inte sträcka sig så lång som att säga en värld fri från kärnvapen men en värld fri från kärnvapenhot kostade de på sig att visionera om.

Frankrikes tal byggde på att försvara sig mot den kritik avtalet har fått ta emot. De yrkar NPT som INSTRUMENTET för vår gemensamma säkerhet. Det enda de egentligen fick sagt av betydelse var deras förslag att sluta rusta och sluta att producera klyvbart material för kärnvapen. Att nedrusta är också viktigt enligt Frankrike, men då framför allt USA:s och Rysslands arsenaler. De fortsätter att utvärdera sina egna arsenaler men vill inte reducera om inte alla andra kärnvapenstater gör det också. De vill se att CTBT träder i kraft snart och att kärnvapen i säkerhetsdoktriner ska bara ses som självförsvar gentemot vitala intressen. Det viktigaste är dock att stoppa spridning av kärnvapen till främst Nordkorea och Iran.

Sista landet innan lunchrasten (i alla fall för mig) är USA. De talade mest om Obama, visioner, nya START och skröt i största allmänhet. De sa dock att de ska försöka att ratificera CTBT och att de har ökat sina ansträngningar i förhandlingarna om FMCT. Tyvärr underströk USA vikten av icke-spridning betydligt mer än nedrustning. Märkligt nog nämndes inte Iran över huvud taget i talet.

Detta var lite kort (?) vad som har sagts i Main Body 1 so far. I eftermiddag ska jag gå på workshop om konvention, arrangerat av ICAN där vår alldeles egne Gunnar Westberg kommer att delta tillsammans med Rebecca Johnson och Jody Williams.

Josefin Lind, SLMK