På FN-dagen, söndag den 24 oktober, har FN-föreningen i Sollentuna valt att fokusera på kärnvapenfrågan under temat ”Nedrustning och kärnvapenhot”.

Huvudtalare är Henrik Salander, ambassadör och bl a f d generalsekreterare i den s k Blix-kommissionen. Även FN-förbundet finns representerat i talarstolen (genom undertecknad).

KL 15.00 i ”Satelliten” Alfartvägen 4 Sollentuna Centrum

Varmt välkomna!