FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic bloggar direkt från NPT:

Jag funderar alltid över världen när jag är i FN. Nedrustning och icke spridning av kärnvapen och massförstörelsevapen är avgörande för mänskligheten. Översynen av ickespridningsavtalet NPT kräver politiskt ledarskap. Konferensmiljön i New York präglas av att många stater upprepar vad de sagt under tre veckor. Nu är det hög tid att få ner det på papper och gå till beslut. Egentligen är det bara en dag kvar. NGO:s försöker på olika sätt följa konferensen men får inte ens komma in i konferenssalen. Själv känner jag en frustration över att diplomaterna inte lyckats komma längre trots tre veckors mötestid. Det är obegripligt.

Än märkligare blir det att hela konferensens eventuella slutdokument står och faller med resolutionen från 1995 om en kärnvapenfri zon i mellanöstern och frågan om hur den ska förverkligas i praktiken.

Visst det är rimligt med tidsgränser för nedrustning, och att en konferens om kärnvapenfri zon i Mellanöstern hålls och att negativa säkerhetsgarantier ska finnas i ett avtal. Visionen om en kärnvapenkonvention borde också omnämnas. Detta är viktiga delfrågor i arbetet för en kärnvapenfri värld, delfrågor som är så komplexa att de skymmer att grundproblemet egentligen är mycket enkelt. Kärnvapen har använts i Nagasaki och Hiroshima med förödande verkan. Vi har också varit minuter ifrån ett kärnvapenkrig då tekniken och mänskliga faktorn har felat. Vi kan inte fortsätta leva under detta hot.

Trots våra tydliga krav på USA vill jag ändå framhålla att USA åtminstone aktivt arbetar för att konferensen alls ska mynna ut i ett slutdokument.

Jag är fortfarande optimist och tror att det ska bli ett slutdokument som trots allt tar några steg framåt i riktning mot en kärnvapenfri värld. Vi vet snart, men till dess håller vi tummarna.

Aleksander Gabelic
ordförande
Svenska FN-förbundet