Så var snart första veckan av Översynkonferensen till ända. Under gårdagen avslutades Generalförsamlingens inledande debatt. Flera av gårdagens talare argumenterade för att förändra synen på kärnvapen och säkerhet och poängterade minskning av kärnvapen som en del av säkerhetsdoktriner. Mexikos ambassadör Claude Heller framhöll t.ex. det paradoxala i att stater för sin säkerhet förlitar sig på vapen som hotar mänskligheten. Singapores ambassadör Vanu Gopala Menon noterade i sitt tal att själva innehavet av kärnvapen är av vikt för kärnvapenländernas självbild, prestige och makt samt att vi istället behöver övertyga alla att kärnvapen inte ger ökad säkerhet utan tvärtom och inte heller leder till högre prestige.

 

Igår höll ryska delegationen en presentation om hur Ryssland uppfyller artkel VI i NPT, alltså vilka åtagande Ryssland gör för nedrustning. Ryska delegationen informerade bl.a. om att Ryssland minskat sina kärnvapen med 25% sedan 1991 och att antalet missiler minskats. De kommenterade även att kärnvapen bör förvaras i de länder som äger dem med hänvisning till USA och europeiska NATO-länder med amerikanska kärnvapen på sin mark. De sa vidare att nästa steg för Ryssland är att ratificera nya START-avtalet samt att Ryssland förväntar sig en amerikansk ratificering av CTBT-avtalet. Då hair-trigger alert, kärnvapen redo att avfyras omgående, ifrågasattes menade ryska delegationen att de inte ser någon risk för att kärnvapen avfyras av misstag. Ryssland avfärdade också ytterliggare transparens från deras sida.

 

Häromdagen höll USA en liknande presentation angående vad de gör för nedrustning. Även amerikanska representanterna såg nya START-avtalet som ett viktigt steg. De uttryckte att USA vill se en global nedrustning men inte i form av en kärnvapenkonvention. De riktade bl.a. in sig på att amerikanska prioritet är icke-spridning och terrorism samt att USA eftersträvar en ett försvar där kärnvapen har en mindre roll samt en säker och effektiv kärnvapenarsenal.

 

I världen idag finns det, trots nedrustning, ungefär så mycket kärnvapen att om det skulle falla motsvarande en Hiroshimabomb varje sekund skulle det ta ca en halv dag att utrota all mänsklig civilisation. Sedan skulle det finnas tillräckligt med kärnvapen för att fälla motsvarande en Hiroshimabomb i ytterligare tre dygn. I det sammanhanget är pratet om en en säker, effektiv kärnvapenarsenal utan risk för misstag något svårsmält.

 

Åsa Lindström, medlem i SLMK