Vid en pressbriefing igår framförde FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon via medierna en vädjan till delegaterna vid NPT-konferensen.

– Vi har nått en avgörande fas i förhandlingarna. Tiden är nu mogen för att nå en överenskommelse, konstaterade Ban.

– Jag uppmanar delegationerna att vara pragmatiska och lägga retoriken åt sidan och att se bortom sina egna snäva nationella intressen, fortsatte Ban. Ban noterade vidare att insatsen är för hög för att vi ska ha råd med ännu ett misslyckande, såsom skedde vid förra NPT-konferensen 2005 och avslutade sin vädjan med att säga:
– Världen ser på. Folk vill ha en säkrare värld, en värld fri från kärnvapen, en värld i vilken de slipper frukta spridning av kärnvapen eller nukleär terrorism.

Ban pekar (diplomatiskt nog) inte ut någon särskild stat som varandes icke-konstruktiv vid konferensen, men han noterar att det funnits konstruktiva förslag inom alla tre NPT-benen (nedrustning, icke-spridning av kärnvapen och fredlig användning av kärnkraft). Han noterar vidare att det, som förväntat, har funnits olika viljor. Inom nedrustningsområdet har ett förslag till sluttext mejslats fram inom Main Committee I. Denna text kan sägas ha varit ett försök till en kompromiss mellan nedrustningsvännerna och kärnvapenstaterna och på flera punkter fick kärnvapenstaterna sin vilja igenom. Detta till trots rapporterar nu NGO:er på plats att kärnvapenstaterna inte är nöjda ens med detta urvattnade dokument. De vill spä på med några bassänger till, allt för att de inte ska bli uppbundna vid annat än att fortsätta att tala vackert om en kärnvapenfri värld.

Jens Petersson, Svenska FN-förbundet