Idag slutar den andra veckan av översynskonferensen. Efter långa, intensiva, frustrerande och inspirerande dagar är det ganska skönt för många av oss på plats i New York att få en välbehövlig paus.

Det verkar som att de tre main committees för arbetet framåt. Inom området nedrustning har de 13 stegen från 2000 diskuterats flitigt, och det har också talats om behovet av en nedrustningsplan för kommande arbete. Icke-spridningsdiskussionen har framförallt fokuserat på hur resolutionen om Mellanöstern från 1995 ska kunna implementeras. I den tredje kommittén fortsätter diskussionerna om fredlig användning av kärnkraft.

Även om kommittéerna snart kommer cirkulera utkast på texter innebär inte detta att vi kan bedöma konferensens utfall än. Flera frågor kommer att fortsätta skapa diskussioner och oenighet. Många stater uttrycker fortfarande frustration över att de fem kärnvapenstaterna inte lyckas leverera nedrustning. Samtidigt som vi ser positiva steg, om än små, är den samlade kapaciteten i de stora kärnvapenstaternas arsenaler enorm. För att konferensen ska komma att betraktas som en framgång måste resultatet vara balanserat, och nedrustning och icke-spridning måste prioriteras lika hårt.

Många representanter från civila samhällets organisationer är fortfarande här, även om flera bara deltog den första veckan. IKFF fortsätter att uppdatera delegater, beslutsfattare och civila samhället och vad som händer genom vårt internationella nedrustningsprojekt Reaching Critical Will. Beatrice Fihn som jobbar på vårt internationella sekretariat i Genève och Ray Acheson som leder nedrustningsarbetet i New York sitter med på alla öppna möten och sammanställer information om vad som händer. De gör ett fantastiskt jobb. Alla rapporter sammanställs i News in Review, en daglig nyhetsrapport som delas ut direkt till delegater och aktivister varje morgon.

I dagens nummer av News in Review skriver jag om hur genusberoende uppfattningar om styrka fortsätter att utgöra ett hinder för nedrustning. Trots att ett flertal internationell dokument och resolutioner ålägger världens stater att öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner i allt internationellt arbete är kvinnor fortfarande underrepresenterade i såväl nationella som internationella fora. Maskuliniserade föreställningar om militärmakt och styrka hindrar inte bara kvinnor från att delta, utan präglar diskussioner och upprätthåller ideal som är oförenliga med nedrustning. Läs mer här!

Emma Rosengren, IKFF