Tyska tankar om Nato-kärnvapen i Europa

Medan Europa skakas av ekonomisk kris lunkar en annan europeisk ödesfråga på i sakta mak. Jag syftar på frågan om de amerikanska kärnvapnen USA har kvar i Europa och på de ryska arsenalerna i vårt närområde.

Vi i Svenska FN-förbundet har argumenterat för att både de ryska taktiska kärnvapnen och de av USA utplacerade taktiska kärnvapnen i Europa ska avskaffas. Vi har dock inte hävdat att det ena beslutet måste kopplas till det andra utan att åtgärderna endast delvis hänger ihop.

Därför gladdes vi stort häromåret när Tyskland föreföll ta täten i den europeiska debatten. Utrikesministern gjorde utspel som öppnade för ensidigt tyskt beslut om att avsluta det samarbete med USA som innebär att amerikanska kärnvapen bärs av tyska stridsflygplan stationerade i Tyskland som pågått sedan decennier.

Efter lite turbulens i debatten valde dock Tyskland att förklara att man vill se frågan om dessa kärnvapen (och de motsvarande i bl a Nederländerna, Belgien och Italien) som en större europeisk fråga och en angelägenhet för hela Nato. Det vore därför fel att Tyskland agerade unilateralt.

Det är också denna linje som den tyske nedrustningsambassadören Rolf Nikel beskriver i den artikel som står att finna på tankesmedjan BASICs hemsida.

Jag är själv mycket glad över att bl a Tyskland och Norge fortsätter att driva på inom alliansen för att inte status quo ska bibehållas i denna fråga. Samtidigt tycker jag att det är synd att det inte tydligt sägs att Nato skulle kunna avskaffa sina taktiska kärnvapen unilateralt.

Det finns ingen realism i att tro att Ryssland skulle kvitta sina tusentals taktiska kärnvapen väster om Ural mot ett par hundra amerikanska utplacerade inom EU. Frågorna hänger bara ihop på ytan och inte på djupet.

Ryska hökar vet mycket väl att de taktiska kärnvapnen i EU är politiskt och militärstrategiskt oanvändbara. De utgör därmed inte en insats i eventuella förhandlingar om den önskvärda avskaffningen av de ryska vapnen.

Även ambassadör Nikel inser vapnens oduglighet och menar att deras syfte främst är att politiskt bidra till sammanhållning och solidaritet inom Nato. Men om obsoleta rester av kalla kriget är det som ska hålla ihop Nato så tror jag att alliansen är dödsdömd.

Natoländernas kärnvapendelning med USA borde avskaffas omedelbart. Förhandlingar med Ryssland om deras arsenaler bör samtidigt främjas. I den leken skulle Nato kunna kasta in såväl konventionella rustningsförhållanden i det s k CFE-området (ungefär Nato + Ryssland väster om Ural) som ett program för att finansiera och säkerställa skrotning av de ryska taktiska kärnvapnen.

USAs skattebetalare har sedan kalla krigets slut fått betala en stor del av skrotningen av de ryska strategiska kärnvapnen. Vi europeiska skattebetalare borde nu bidra till skrotningen av de ryska, finanskrisen till trots.

Väljer vi istället att behålla status quo så kommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid att behöva lägga tyska skattepengar på att köpa en ny generation stridsflygplan för att fortsätta att bära de oanvändbara, onödiga och potentiellt farliga amerikanska kärnvapnen.

Jens Petersson
Svenska FN-förbundet