Sedan 2008 har FN:s generalsekreterare Ban ki-Moon uppmanat världens stater att förhandla fram en kärnvapenkonvention. En sådan konvention skulle förhindra att kärnvapen används i strid, används som hot, utvecklas, testas eller överförs mellan länder. Det skulle vara en stor utveckling från det icke-spridningsavtal, NPT, som idag bara reglerar anskaffning av kärnvapen.

Den internationella kampanjen ICAN har i en ny rapport undersökt hur världens stater ställer sig till Ban ki-Moons förslag. Hela 146 av 194 stater stödjer ett avtal. Läs hela rapporten här!