Bland andra Dagens Nyheter skrev igår om att Nordkorea gått med på att ställa in sina kärnvapentester, sluta anrika uran och tillåta FN-inspektioner. Landet har också lovat att sluta avlossa långdistansrobotar. Utvecklingen är en följd av slutna förhandlingar mellan USA och Nordkorea och sker i utbyte mot 240 000 ton mat till en hungrande Nordkoreansk befolkning. Detta är viktigt steg framåt även om många analytiker menar att det återstår att se hur väl avtalet kommer att följas från Nordkoreas sida.