För några veckor sedan skrev jag till Handelsbanken och frågade om mina pengar investeras i vapen. Svaret jag fick var att inga investeringar gjordes i klustervapen eller personminor. Men andra vapen då? Kärnvapen till exempel?

I en rapport från Ican avslöjas 322 finansiella institutioner som investerar i kärnvapen däribland fyra svenska storbanker. SEB, Handelsbanken och Nordea har alla lånat ut stora belopp till företag som bland annat tillverkar kärnvapenbestyckade ubåtar och missiler. Swedbank har aktier i ett företag som bland annat tillverkar kärnvapenstridsspetsar för engelska atomubåtar.