”Not only would such an attack be a clear violation of the charter of the United Nations. It could have severly negative repercussions across the region and be counterproductive to the very objectives it would seek to achieve”

Detta skriver Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Finlands utrikesminster Erkki Tuomioja på New York Times debattsida angående debatten om hur Irans ovilja att samarbeta i kärnvapenfrågor ska hanteras. I artikeln bemöts de röster som höjts om att tålamodet är slut med Irans ovilja att samarbeta t.ex. med FN:s atomenergiorgan IAEA och att problemet nu måste hanteras militärt.